Liên hệ – Such Care

Ngày cập nhật :15/02/2022

Liên hệ

Such Care cổng thông tin chia sẻ bài viết kiến thức liên quan đến sức khỏe, chăm sóc sức khỏe giới tính. Những thông tin trên suchcare.com chỉ mang tính chất tham khảo, người bệnh cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Địa chỉ liên hệ của Such Care

  • Số điện thoại: 0868165505
  • Email: suchcare.khoe@gmail.com
  • Địa chỉ: 109 Trần Nguyên Hãn, tỉnh Bắc Giang