Chính sách bảo mật

Ngày cập nhật :24/12/2021

Chính sách bảo mật của chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Nhưng chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Such Care sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Bạn đọc được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Such Care được cung cấp trên website này.

Such Care đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi có thể sẽ thu thập “Thông tin cá nhân” của bạn. Các thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hay thông tin về tình trạng sức khỏe của bạn và chúng sẽ được thu thập theo các cách thức sau:

  • Khi bạn đăng kí để được nhận thư thông báo hay bất kì hình thức giao tiếp nào với Such Care.
  • Khi bạn tham gia vào một khảo sát trực tuyến của Such Care.

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Tư vấn sức khoẻ cho bệnh nhân đã đăng ký tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến tại suchcare.com
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sức khoẻ bệnh nhân
  • Thu thập các ý kiến của bạn về trang web và những sản phẩm của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
  • Phân tích hành vi và hành động của người dùng.
  • Thực hiện các nghiên cứu và hoạt động đo lường
  • Gửi email dành riêng cho bạn hay các thông điệp điện tử được bảo mật với các nội dung liên quan tới những vấn đề sức khỏe mà bạn quan tâm, bao gồm tin tức, thông báo, nhắc nhở và cơ hội từ Such Care

Phạm vi sử dụng thông tin

Để chấp hành các yêu cầu của nhà nước như luật, chính sách, lệnh khám xét, trái hầu tòa hay yêu cầu từ tòa án. Trong trường hợp những thay đổi nội bộ công ty, chẳng hạn như mua bán sát nhập, mua bán tài sản công ty hay công ty bị phá sản. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân như mô tả dưới đây. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân của bạn, bao gồm hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web của Such Care, với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của bên thứ ba có thể sử dụng thông tin này thay cho chúng tôi để giúp Such Care cung cấp quảng cáo trên trang web. Trong trường hợp xảy ra những thay đổi như trên, thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được xử lý theo Chính sách bảo mật, trừ khi bất kỳ thay đổi trong Chính sách bảo mật được bàn trong mục “Thay đổi chính sách bảo mật” xảy ra.

Tiết lộ thông tin cho nhà thầu của Such Care

Các nhà thầu của Such Care đôi khi sẽ hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân và phi cá nhân của bạn trong quá trình họ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Such Care. Các nhà thầu này bao gồm các nhà cung cấp công nghệ, dịch vụ, phân tích dữ liệu, nghiên cứu, quảng cáo và hỗ trợ tiếp thị và/ hoặc nội dung có liên quan tới hoạt động và bảo trì trang web.

Tiết lộ thông tin cho trang web của bên thứ ba

Nội dung, dịch vụ quảng cáo trên các trang web của Such Care có thể nằm trên hoặc chứa liên kết tới một trang web vận hành bỏi một công ty khác ngoài Such Care (còn gọi là “Trang web cả bên thứ ba”). Such Care không tiết lộ thông tin cá nhân bạn cho các trang web của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng bạn nên biết rằng bất kỳ thông tin mà bạn tiết lộ khi truy cập vào các trang web khác không thuộc đối tượng của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Such Care không xác nhận cũng không chịu trách nhiệm việc bảo mật của các trang web bên thứ ba. Hãy xem chính sách bảo mật của các trang web khác để biết được trang web của bên thứ ba thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào. Ngoài ra, nếu bạn nhìn thấy cụm từ như “Hỗ trợ bởi” hoặc “Kết hợp bởi”, theo sau đó là tên của một công ty khác ngoài Such Care thì lúc đó bạn đang ở trên một trang web của công ty khác chứ không phải là Such Care.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin là 60 ngày đối với hành vi truy cập trang website. Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu nếu khách hàng có yêu cầu

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại Such Care, sự riêng tư của khách truy cập là cực kỳ quang trong. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một đơn vị nào khác ngoại trừ những đơn vị và các bên thứ ba có liên quan. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Such Care có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Such Care cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Trẻ em: Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Such Care không được thiết kế nhằm mục đích thu hút trẻ em ở độ tuổi dưới 13. Trang web của Such Care sẽ không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ trẻ em ở độ tuổi dưới 13 khi chúng tôi nhận thức được điều này.

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi bằng cách vào mục Liên hệ nằm cuối mỗi trang web nếu có bất cứ thắc mắc và vấn đề liên quan đến chính sách bảo mật hay thông tin cas nhân của bạn mà chúng tôi hiện đang lưu trữ.